ODC Profielmeting

Specifiek aan ODC is de meting in tekst én beeld. Hierdoor meet de ODC naast wat u weet (cognitief) ook uw voorkeuren (associatief) uit uw individuele en collectieve onderbewustzijn. Dit genereert inzicht in het gedrag dat u toont, hetgeen in de meting tot uiting komt. Het grootste deel van ons dagelijks gedrag wordt namelijk aangestuurd vanuit onderbewuste patronen.
De ODC profielmeting is innovatief en wetenschappelijk gefundeerd en gevalideerd  (gebaseerd op de Archetypen en op de Analytische Psychologie van Jung, met een duidelijke link naar de “Big Five” persoonlijkheidsmeting).

De term Analytische Psychologie is geïntroduceerd door Prof. Dr. C.G. Jung (1875 - 1961) die meende dat bij het individu zowel bewuste processen als onbewuste processen plaatsvinden. Deze onbewuste processen hebben een grote invloed op ons denken en handelen. Vergelijkt u maar eens verbale met non-verbale communicatie. Uit onderzoek blijkt dat intermenselijke overdracht van informatie slechts voor 20% uit gesproken tekst bestaat en voor 80% uit non-verbale communicatie zoals houding, gedrag, gelaatsuitdrukking etc. Zo geldt dit ook voor ons gedrag. U kunt dit vergelijken met een ijsberg, waarvan het grootste gedeelte (het onbewuste) onder water ligt.
Analytische Psychologie behelst het geheel van bewuste en onbewuste processen waardoor wij als mens gedreven worden, onze verliefdheden leven, onze emoties laten stromen, onze boosheid uiten en onze tekortkomingen herkennen of maskeren.

De Analytische Psychologie werkt met termen als introvert/extravert, met schaduw, met anima/animus en in de dialoog met de cliënt probeert de coach de diepere drijfveren en remmingen aan de cliënt te spiegelen waardoor deze zelf tot bewustwording komt. In deze dialoog komen woorden als moeten, veranderen, oplossen, en dergelijke nooit voor. Het is de bewustwording van de cliënt die al deze termen als het ware integreert in zijn leven waardoor werkelijke en diepe veranderingen kunnen plaatsvinden.